Registracija stranih društava kao poslodavaca u RH

Dva muškaraca razgovaraju.

Usluga registracije stranog društva kao poslodavca u RH uključuje:

  • podnošenje zahtjeva za dodjelu OIB-a
  • registracija poslodavca na HZMO, HZZO i Poreznu upravu
  • registracija zaposlenika na HZMO, HZZO i Poreznu upravu
  • podnošenje JOPPD obrasca na Poreznu upravu