Registracija društava iz EU-a i trećih zemalja za potrebe PDV-a

Dvije žene stoje u sobi i razgovaraju.

Usluga registracije društva za potrebe PDV-a uključuje:

  • identifikacija potrebe za registracijom društva za potrebe PDV-a u RH
  • podnošenje zahtjeva za dodjelu OIB-a
  • podnošenje zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a
  • vođenje zakonom propisanih poreznih evidencija
  • mjesečna predaja PDV obrasca