Srednji tečaj HNB-a 31.12.2022

December 31, 2022
Katica Reljanović
HNB srednji tečaj

Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

 

Srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro 31.12.2022. jednak je fiksnom tečaju konverzije.

 

Propisana je primjena fiksnog tečaja prilikom:

  • dvojnog iskazivanja cijena robe i usluga
  • dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računu ispostavljenog potrošaču
  • zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura
  • dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu
  • preračunavanja iznosa na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru
  • preračunavanja visine plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni u euro
  • preračunavanja stanja u kuni prenesena iz poslovnih knjiga za 2022. godinu u euro

 

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.