Obveze poreznog obveznika do 1️5.01.2023

January 5, 2023
Katica Reljanović
15.01.2023 PDV
  • Obrazac JOPPD o neoporezivim primicima i/ili oporezivim primicima i/ili primicima prema kojima postoji obveza doprinosa koji su ostvareni u naravi, a koji su isplaćeni i/ili ostvareni u prosincu 2022. godine, dostavljaju se do 15. siječnja 2023, ali s danom i oznakom izvješća 22365.

  • Tromjesečni PDV obveznici mogu se odlučiti postati mjesečni PDV obveznici najkasnije do 15. siječnja.

 

  • Mjesečni PDV obveznici, čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, mogu se odlučiti postati tromjesečni PDV obveznici najkasnije do 15. siječnja. Porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar EU ne mogu biti tromjesečni obveznici PDV-a, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a.

 

  • Porezni obveznik, koji je po sili zakona bio obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, o činjenici da je u 2022. godini ostvario promet manji od 300.000,00 kn i da ne želi i dalje biti upisan u registar obveznika PDV-a, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja.

 

  • Porezni obveznik, koji je bio obvezan 3 kalendarske godine primjenjivati redovni postupak oporezivanja, nakon isteka navedenog roka može podnijeti zahtjev Poreznoj upravi za izlazak iz registra obveznika PDV-a ako vrijednost njegovih isporuka dobara ili obavljenih usluga u 2022. godini nije bila veća od 300.000,00 kn najkasnije do 15. siječnja.

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.