Javna objava godišnjih financijskih izvještaja

June 1, 2023
Katica Reljanović
javna objava; uprava, financijski izvještaji;

Trgovačka društva i podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi u RH dužni su dostaviti godišnje financijske izvještaje FINA-i najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Onim poduzetnicima kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, taj rok ističe 30. lipnja.

FINA-i se uz GFI dostavljaju i:

- Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te

- Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Tko potpisuje Izvještaje i Odluke?

- Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika.

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća društva. Ona je dužna izrađena financijska izvješća, bez odgađanja dostaviti skupštini društva.

- Odluke potpisuje Predsjednik skupštine.

Uprava mora svakome članu društva bez odgađanja po njihovoj izradi dostaviti godišnja financijska izvješća kako bi oni mogli na skupštini utvrditi godišnja financijska izvješća društva.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o financijskim izvješćima društva i upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka.

Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici u RH javno objavljuju financijske izvještaje trgovačkog društva osnivača podružnice na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu.

Podružnice poduzetnika sa sjedištem u trećoj državi u RH javno objavljuju financijske izvještaje podružnice u RH.

Napomena: Godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno u izvorniku!

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.