Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

October 5, 2023
Katica Reljanović
porez na dohodak, prirez, osobni odbitak

Od 01.01.2024. godine na snagu stupaju sljedeće izmjene:

·    Ukida se prirez

·    Odluku o visini poreznih stopa donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom u propisanim granicama ovisno o veličini (umjesto dosadašnjih stopa od 20% i 30%)

·    Osnovni osobni odbitak iznosi 560,00€ (umjesto dosadašnjih 530,90€)

·    Godišnji porez na dohodak plaća se po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00€ (umjesto dosadašnjih 47.780,28€) te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00€ (umjesto dosadašnjih 47.780,28€)

·    Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se primjenom niže stope utvrđene odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave (umjesto dosadašnje stope od 20%)

·    Stopa poreza na dohodak od imovine od najamnine i zakupnine iznosi 12% (umjesto dosadašnje stope od 10%)

·    Stopa poreza na dohodak od kapitala po osnovi kamata i primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iznosi 12% (umjesto dosadašnje stope od 10%)

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.