Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

October 5, 2023
Katica Reljanović
PDV, ispravak pretporeza

Smanjenje porezne osnovice i ispravak pretporeza od 01.01.2024. godine:

  • U slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta, porezni obveznik koji je obavio isporuku može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da poreznog obveznika kojemu je isporučeno dobro ili obavljena usluga obavijesti o provedenom ispravku

  • Porezna osnovica za obavljenu isporuku može se umanjiti na isti način i u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine u roku od šest mjeseci od dana nastanka prava na umanjenje i ako su obavljene radnje pažnjom dobroga gospodarstvenika (za dospjela potraživanja vodi ovršni postupak ili su utužena na sudu ili je postignuta nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba)

  • Porezni obveznik je obvezan o obavljenom ispravku elektroničkim putem obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je ispravak obavljen.

  • Ako porezni obveznik nakon umanjenja porezne osnovice naknadno djelomično ili u cijelosti naplati potraživanje za obavljenu isporuku, obvezan je u odgovarajućem iznosu povećati poreznu osnovicu.

  • Porezni obveznik mora u odgovarajućem iznosu ispraviti odbitak pretporeza korištenog za primljenu isporuku dobra ili usluge ako je isporučitelj za tu isporuku naknadno ispravio poreznu osnovicu i PDV, a to obavlja u razdoblju oporezivanja u kojem je od isporučitelja primio obavijest o ispravku porezne osnovice.
  • Ako porezni obveznik ne ispravi odbitak pretporeza, nadležna ispostava Porezne uprave zadužuje ga za odgovarajući iznos korištenog odbitka pretporeza koji je bio dužan ispraviti, o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

  • Pravilnikom će se propisati sadržaj obavijesti Poreznoj upravi o obavljenom ispravku porezne osnovice.

Napomena: Navedeno vrijedi za račune izdane od 01. siječnja 2024. godine dok se za smanjenje porezne osnovice za račune izdane do kraja 2023. godine primjenjuje pravilo da porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.