Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

October 5, 2023
Katica Reljanović
porez na dobit, porez po odbitku, 1.000.000

Od 01.01.2024. godine na snagu stupaju sljedeće izmjene:

·        Poreznom obvezniku se omogućava izbor da utvrdi porezno priznati rashod za darovanje u iznosu do 2% prihoda ostvarenog prethodne ili tekuće godine (do sada samo prethodne godine)

·        Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00€ i vijek trajanja duži od godinu dana (do sada 464,53€)

·        Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi:

                   - 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 1.000.000,0€​, ili

                   - 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 1.000.000,00€ (do sada 995.421,06€)

·        Novoutvrđeni prag se primjenjuje već pri izračunu predujmova poreza na dobit za 2024. godinu na temelju prijave poreza na dobit za 2023. godinu

·        Porezna obveza i/ili razlika za uplatu iskazana u podnesenoj Prijavi poreza na dobit za 2023. godinu dospijeva na zadnji dan roka, odnosno 30. travnja 2024. godine (do sada je obveza dospijevala istog dana kada je prijava poreza na dobit bila i podnesena)

Od 12.10.2023. godine već vrijedi:

·        Porez po odbitku ne plaća se više na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama, osim kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima RH ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

·        Neplaćanje poreza po odbitku na kamate i autorske naknade i dividende i udjele u dobiti između povezanih društava iz različitih država članica EU-a na odgovarajući način se primjenjuju i za društva koja su za porezne svrhe rezidenti u državi članici Europskoga gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn)

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.