Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada

November 24, 2022
Katica Reljanović
godišnji obračun plaća dohodak nesamostalni rad

Obveznik:

- poslodavac

Rok:

- u prosincu, a najkasnije do 31. prosinca, odnosno pri zadnjoj isplati dohotka od nesamostalnog rada u tekućoj godini

Kojim radnicima:

- koji su kod njega ostvarivali plaću u cijelom poreznom razdoblju i

- nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak. Promjena stopa prireza tijekom 2022. godine, zahtijeva primjenu prosječne godišnje stope.

U kojim situacijama:

- ako je radnik koristio pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristio svih 12 mjeseci poreznog razdoblja

- porezno opterećenje u pojedinim mjesecima je bilo različito pa je porez uplaćen u većem ili manjem iznosu

Napomena: Poslodavac u godišnjem obračunu isključivo koristi podatke kako su iskazani na poreznoj kartici uzimajući u obzir od kada vrijede iskazani podaci. U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.

Ukoliko poslodavac ne izvrši godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada, prijeti mu novčana kazna 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prije obračuna posljednje plaće koja će biti isplaćena u prosincu 2022. godine:

1. utvrdite točno za koje radnike je potrebno napraviti godišnji obračun

2. provjerite porezne kartice tih zaposlenika kako bi točno utvrdili visinu godišnjeg osobnog odbitka

3. utvrdite točan iznos godišnjeg dohotka tih zaposlenika

4. podsjetite se kako napraviti cijeli postupak u računovodstvenom programu (zadnji put smo ovo radili u prosincu 2021. godine)

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.