Darovanje

December 1, 2022
Katica Reljanović
Darovanje 2% zdravstvene potrebe

Prosinac je mjesec darivanja.

Kome možete darovati?

- udrugama i drugim osobama koje u skladu s posebnim propisima, obavljaju kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe u tuzemstvu

- fizičkim osobama za plaćanje troškova za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Ovo darovanje ne predstavlja dohodak za fizičku osobu niti se uzima u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. Također, za ovakvo darovanje se ne dostavlja JOPPD obrazac.

 

Do kojeg iznosa?

Porezno priznatim troškom se smatraju darovanja do 2️% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

 

Koja je dokumentacija potrebna?

Za sva darovanja je potrebno donijeti Odluku o darovanju.

Za darovanja fizičkim osobama za plaćanje troškova za zdravstvene potrebe, davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima koja sadrži sljedeće podatke:

- nadnevak isplate odnosno davanja,

- ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB,

- način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima) i

- iznos koji se daruje.

 

Razlika između darovanja i sponzorstva?

Kod sponzorstva postoji protučinidba: zauzvrat je učinjena promidžba tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora.

Kopiraj link ili podijeli putem društvenih mreža
Imaš pitanje? Slobodno nam se javi
Kontaktiraj nas

Ostale novosti

Pogledaj o čemu smo ostalo pisali, možda je već tu odgovor na tvoje pitanje.